Creatieve wisselwerking tussen vakmentor en startende leraar (LIO)

In november gaan we enkele vakmentoren op scholen begeleiden met een vuurtorensessie over de creatieve wisselwerking tussen de vakmentoren en de startende leraren.

LIO staat voor ‘Leraar in opleiding’ en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. De leraar in opleiding is dus al leraar op een school, en behaalt ondertussen het diploma van leraar. De begeleiding van de leraar in opleiding is essentieel.

Het proces ‘Creatieve Wisselwerking’ heeft plaats wanneer de begeleidende vakmentor op een authentieke manier in wisselwerking staat met de leraar in opleiding. Door beiden actief deel te nemen aan het begeleidingsproces stelt men zich open voor creatieve verandering en ontstaat er ‘synergie’. Verschillende standpunten zijn bronnen van vooruitgang in plaats van struikelblokken.

In deze sessie komen volgende elementen aan bod:

  • Wat is creatieve wisselwerking?
  • Hoe komt dit proces tot uiting op een school?
  • Welke zijn de mogelijke belemmeringen? Op school? In de relatie vakmentor – LIO?
  • Wat is de ‘vicieuze cirkel’ (toegepast op de startend leraar)?
  • Handvatten om de vicieuze cirkel te doorbreken (openheid, aanspreken op ‘waarde’, coachen op kernkwaliteiten, Ui-model van Korthagen)
  • Aanscherpen van de creativiteit. ‘Anders kijken’ en dat gebruiken in de begeleiding van de LIO

Kennismaking met de ‘theorie’, maar ook aan de slag met authentieke cases, voorbeelden, reflecties op het begeleidingsproces.