Studiedag Motivatie

Op de studiedag Motivatie: (wat) maakt het verschil? waren er enkele boeiende sprekers!

De keynote van Maarten Vansteenkiste was uitermate interessant. De presentatie nog niet online teruggevonden, maar deze PDF vond ik wel al terug:

http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/nl/doc/Locomotiv/02%20Presentatie%20Motivatie%20of%20moetivatie%20om%20te%20leren.pdf

Mijn presentatie ging over Creatieve Wisselwerking als drijvende motor voor motivatie.

Vacature – gezocht: Werkgever/werknemer (M/V) met moed

Jouw uitdaging?

De eenvoud en complexiteit van Creatieve wisselwerking en de vicieuze cirkel ont-dekken. Openheid om dit helder te bekijken in je eigen context.
Moed om dit te bespreken met gelijkgestemden.

Aanbod?

Interesse? Kom dan af naar hartje Meetjesland op vrijdagavond 8/3/2013. Meer info in vorige post.

licht

“I found myself smiling, nodding, crying, laughing and ‘aha-ing’ at almost every paragraph of this story.”

Creatieve wisselwerking tussen vakmentor en startende leraar (LIO)

In november gaan we enkele vakmentoren op scholen begeleiden met een vuurtorensessie over de creatieve wisselwerking tussen de vakmentoren en de startende leraren.

LIO staat voor ‘Leraar in opleiding’ en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. De leraar in opleiding is dus al leraar op een school, en behaalt ondertussen het diploma van leraar. De begeleiding van de leraar in opleiding is essentieel. Continue reading