pICTure sessies

“To live, learn, and work successfully in an increasingly complex, information-rich and knowledgebase society, students and teachers must utilize technology effectively.” Abdul Waheed Khan, UNESCO

In pICTure sessies staat ICT volledig centraal, ‘in the picture’

In de 21ste eeuw zullen we – als leerkrachten, en als mensen – niet rond de ICT component heen kunnen. De laatste jaren heeft technologie een belangrijkere plaats gekregen in onderwijs. De vele interessante tools (Web 2.0, sociale media, open-source … ) staan nieuwe ICT werkvormen toe. De sociale media zorgen er ook voor dat we meer en gemakkelijker toegang krijgen tot informatie, dichtbij maar ook wereldwijd. Dit heeft ook een keerzijde: om deze technologieën effectief in te zetten in onderwijs is het nodig om daar mee te leren werken, en te onderzoeken welke didactische meerwaarde dit kan hebben.

pICTure sessies worden best op maat gemaakt. Neem contact op om af te stemmen.

Wat kan er allemaal aan bod komen? Een greep:

E-learning, Blended Learning

 • Een gedragen visie op afstandsleren uitwerken.
 • Strategieën en didactiek om activerend en innoverend afstandsleren inrichten.
 • Tools aanleren en didactisch correct implementeren incl. bijvoorbeeld bloggen, Elo als centrale container, GooglePlus, bloggen, digitale oefeningen integreren in Elo, videoconferencing.
 • Samen betere afstandslessen ontwikkelen.
 • Feedback op bestaande manier van werken.

Collaboration (online samenwerking)

 • In the cloud werken met leerlingen, studenten, vakgroepen, directies.
 • GoogleDocs, wikis, tekst en foto’s delen.

Creativity

 • Creatief met afbeeldingen, geluid (taalvakken) en video in je lessen.
 • Online mindmappen.

Critical thinking en professionalisering

 • Opzoekvaardigheden, efficiënt opzoeken met Google.
 • Mediawijsheid: opportuniteiten, kansen en risico’s sociale media inschatten.
 • Twitter als passionate leernetwerk voor leerkrachten (ook Personal Learning Network genoemd).

Communication

 • Leerkrachten en vakgroepen efficiënt laten communiceren.
 • GooglePlus en social bookmarking toepassen, screencasts maken.

Krachtige leeromgevingen creëren

 • Tablets in de klas, krachtige leeromgeving met iPads creëren.
 • SmartBoard gebruiken.
 • ICT-krachtige leeromgevingen o.m via leerplatformen, Edmodo e.d.

Nazorg is belangrijk! Terugkomsessies in contact of op afstand behoren tot de mogelijkheden.