Vacature – gezocht: Werkgever/werknemer (M/V) met moed

Jouw uitdaging?

De eenvoud en complexiteit van Creatieve wisselwerking en de vicieuze cirkel ont-dekken. Openheid om dit helder te bekijken in je eigen context.
Moed om dit te bespreken met gelijkgestemden.

Aanbod?

Interesse? Kom dan af naar hartje Meetjesland op vrijdagavond 8/3/2013. Meer info in vorige post.

licht

“I found myself smiling, nodding, crying, laughing and ‘aha-ing’ at almost every paragraph of this story.”

Avondconferentie Creatieve wisselwerking

Op vrijdag 8 maart 2013 organiseren @johanroels , @RonnyDecuyper en ikzelf een avondsessie rond ‘Creatieve wisselwerking binnen de werkvelden Onderwijs en Politie’.

“We know Creative Interchange (Creatieve wisselwerking) best by the results it enables – the self-transformation, large or small, that we experience. It happens whenever we feel a special connection to another human being. It happens when we learn from someone or feel changed positively when interacting with another person.”

Charlie Palmgren

De uitnodiging:

pICTure sessie IVV St. Vincentius

Op woensdag 28/11/12 is er op IVV St. Vincentius een studiedag met als centrale thema “De leerkracht van morgen, ben jij NU.”

Interessant onderwerp, waar ik samen met anderen een sessie mag verzorgen. In deze post enkele bronnen bij mijn workshop ‘Flipping the classroom: kritische blik en toepassing in de elektronische leeromgeving’.

Wat komt allemaal aan bod?

Creatieve wisselwerking tussen vakmentor en startende leraar (LIO)

In november gaan we enkele vakmentoren op scholen begeleiden met een vuurtorensessie over de creatieve wisselwerking tussen de vakmentoren en de startende leraren.

LIO staat voor ‘Leraar in opleiding’ en betekent dat de beginnende leraar een deel van zijn lerarenopleiding volbrengt door middel van werkplekleren op de school waar men als leraar is aangesteld. De leraar in opleiding is dus al leraar op een school, en behaalt ondertussen het diploma van leraar. De begeleiding van de leraar in opleiding is essentieel. Continue reading

Intro

Bramvuur is ontstaan vanuit mijn persoonlijke missie om meer mensen in het onderwijs te bereiken, op het vlak van leer-krachtige ICT omgeving, en op het vlak van creatieve wisselwerking tussen mensen. #flow is iets wat iedereen wel kent: met iets bezig zijn dat meer energie gééft, dan dat het neemt.

In onderwijs het beste van twee werelden combineren: het nodige zaai- en ploegwerk om vruchtbare grond te krijgen, gecombineerd met het vernieuwende, actieve, boeiende bijvoorbeeld uit de leefwereld van de leerlingen (o.m. met behulp van ICT).

Op de Wie ben ik? pagina kan je meer lezen over mijn achtergrond.