Vuurtorensessies

“ Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir de nouveaux yeux.” Marcel Proust

Er is heel wat aan het gebeuren in de wereld, en dus ook in onderwijs. Er wordt veel gepraat en gediscussieerd over ‘het nieuwe werken’ , ‘nieuwe denken’, 21st Century skills, paradigmashifts etcetera.

“De komst van de computer geeft aanleiding tot de geboorte van een nieuwe periode waarin kennis en verbindingen de cruciale rol opnemen. De pure kracht van kenniscreatie zal andere middelen om rijkdom te creëren overtreffen.” Johan Roels

Een lerende organisatie is vandaag de dag essentieel.  Een lerende organisatie is een organisatie die als bewust beleid voert haar lerend vermogen op alle niveaus en op continue basis te vergroten ter optimalisering van haar effectiviteit. (G. Bomers) Effectiviteit moet je lezen als ‘het goede goed doen’.

Onderwijs mag niet achterblijven en er zijn reeds vele goede initiatieven. Dus het blijft niet volledig achter. Maar er is nog werk aan de winkel. Veranderen moet ook niet per sé, enkel om te veranderen, of omdat overheden het zeggen. De behoefte om te veranderen moet van binnen uit ervaren worden. Het huidige paradigma biedt geen garanties meer om oplossingen te vinden voor problemen in de maatschappij. Diploma’s zijn een goede basis, en dus nodig, maar bieden ook minder garanties op zekerheid. Zekerheid, stabiliteit en controle zijn illusies van het oude paradigma.

  • Wat is een paradigma in eenvoudige bewoordingen?
  • Welke zijn enkele nieuwe pijlers en elementen in dit nieuwe onderwijs?
  • Waarom dringt een verschuiving zich op?
    Hoe geef je dit vorm in je eigen school, scholengemeenschap? Met een gedragen missie en gedeelde visie.
  • Hoe groeit je school uit tot een lerende organisatie met optimaal gebruik van talenten van de leden van de organisatie?

Dit zijn essentiële vragen die aan bod komen in Vuurtorensessies. Meestappen in dit verhaal vraagt moed en durf … Maar een verschuiving is  brood-nodig.

Centraal in dit veranderingsproces staat Creatieve wisselwerking. Creatieve Wisselwerking (creative interchange of synergie) is het levengevend proces dat leidt tot creatieve transformatie van de persoon, het team en de organisatie. (Johan Roels)

In Vuurtorensessies gaat het over pijlers van het nieuwe onderwijsparadigma, over waarom een verschuiving nodig is. Tijdens een vuurtorensessie geef je dit vorm op niveau van je eigen organisatie. Nazorg en samenwerking is daarbij essentieel.

 “A shared vision is not an idea. It is not even an important idea such as freedom. It is, rather, a force in people’s hearts, a force of impressive power.” Peter Senge

“Creative Interchange is not just a good idea, it is a business imperative.” Johan Roels